STAROŻYTNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ W GABINECIE TERAPII NATURALNYCH – połączenie korzystne dla zdrowia

W dzisiejszym podejściu do zdrowia daje się zauważyć tendencję powrotu do wczesnych, nawet starożytnych koncepcji. Rozwój nauki i technologii pozwoliły na poznanie zasad funkcjonowania pojedynczych komórek i atomów i okazało się, że zasady te rządzą również ogólnym funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i wszystkich, zachodzących w naturze procesów. Ten porządek i zależności zostały opisane już tysiące lat temu przez medycynę chińską, która zdobytą wiedzę wykorzystywała w szeroko pojętej terapii i rekonwalescencji pacjenta. Czy możemy wykorzystać ją również dzisiaj? Spróbujmy odnaleźć odpowiedź na to pytanie.