Efekt niedoboru minerałów i obciążeń metalami ciężkimi – Cukrzyca

Cukrzyca – podstępna i groźna w skutkach choroba degeneracyjna milionów ludzi i podobnej ilości wciąż nieświadomych, że ją mają. Piąta przyczyna umieralności i jedna z głównych przyczyn chorób układu krążenia, nerek i oczu (włącznie z utratą wzroku i krwawieniem gałki ocznej), zniszczeń układu nerwowego i naczyń krwionośnych, nadciśnienia krwi, wylewów krwi do mózgu, utraty słuchu, trudno gojących się ran, owrzodzeń, śpiączki (efekt odwodnienia), gangreny, amputacji kończyn.

Objawy i przyczyny cukrzycy

Cukrzyca może rozwijać się w organizmie przez długie lata nie dając o sobie znaku. Wiele osób żyje z tą chorobą nawet o tym nie wiedząc. Zatem, jeśli zauważysz u siebie:

 • zwiększone pragnienie + częste oddawanie moczu,
 • spadek wagi (przy normalnym apetycie),
 • problemy ze wzrokiem,
 • drażliwość, zmęczenie i senność,
 • problemy natury intymnej,
 • problemy ze skórą (swędzenie, zapalenie, suchość),
 • mrowienie/czasowa utrata czucia w stopach,

wykonaj badanie pierwiastkowe włosa. Pozwoli to na dokładną diagnozę tych dolegliwości.

Powodów zachorowań na cukrzycę jest wiele. Oprócz tych najczęściej wymienianych trzeba zwrócić uwagę na obciążenie organizmu metalami ciężkimi oraz brak/niedobór minerałów, które można wykryć dzięki badaniu EHA. Pozostałe powody choroby to m.in.:

 • brak ruchu,
 • otyłość,
 • problem z tarczycą, wątrobą i trzustką,
 • stany zapalne organizmu,
 • nadmierne spożycie cukru,
 • obciążenie genetyczne.

Nie są to jednak jedyne powody. Gdyby tak było, to zachorowalność na tę chorobę, tylko przez ostatnią dekadę, nie wzrosłaby przecież aż o 50%. Tym bardziej, że dzisiejsza świadomość ludzi jest nieporównywalnie wyższa, aniżeli miało to miejsce dekadę temu. Gdzie zatem leżą inne przyczyny wzrostu zachorowań na cukrzycę?

Czy Twój lekarz zwrócił kiedykolwiek Twoją uwagę na obciążenia metalami ciężkimi? Czy wspomniał, że brak lub niedobór specyficznych minerałów (czyt. właściwych pomiędzy nimi proporcji) może być samoistnym powodem i promotorem choroby?

Jeśli tego nie uczynił, nie oznacza to, że choroba się nie rozwija lub że nie rozwinie się w niedalekiej przyszłości. Wiedz, że nadejście cukrzycy (i każdej innej choroby) zawsze poprzedzają określone trendy oraz tendencje. Natomiast, jeśli już na nią chorujesz, to ewentualność, że pozostanie z Tobą na zawsze, staje się tym bardziej możliwa, jeśli zignorujesz rolę metali ciężkich i minerałów, które de facto inicjują i kontrolują procesy związane z cukrzycą. Mało tego. Inicjują i kontrolują również rozwój tych patologii, które powszechnie uważane są za jedyne powody cukrzycy. (patrz wyżej)

„Nieznane” przyczyny rozwoju cukrzycy

Chcąc zrozumieć naukowe obserwacje co do udziału metali ciężkich i minerałów, należy najpierw wyjaśnić rolę, jaką spełniają w organizmie. Otóż, jeśli działanie metali ciężkich można uznać za destrukcyjne, to minerałów jako zbawienne. Z prostej przyczyny – bez nich nie ma możliwości prawidłowego przebiegu biochemicznych procesów. Są one bowiem ich “świecami zapłonowymi” (katalizatorami), biorącymi m.in. udział w metabolizmie cukru, budowie tkanek, hormonów, enzymów, itd. itp. Innymi słowy, tego wszystkiego, co nazywa się życiem. Zatem analiza aktualnego zaopatrzenia organizmu w “złe” i “dobre” minerały może dać Ci odpowiedź na pytanie, czy standardowe zalecenia medyczne lub dietetyczne w leczeniu cukrzycy są wystarczające? Okazać się bowiem może, że są one wyłącznie mniej lub bardziej poprawną teorią, która może uniemożliwić Ci przejęcie skutecznej kontroli nad tą niebezpieczną w skutkach chorobą. Oto i powód:

„Badania, których celem było porównanie poziomu mikro i makroelementów u osób z cukrzycą typu 2 i osób zdrowych wykazały, że niedobory (specyficznych) minerałów i akumulacja metali ciężkich, odegrały ważną rolę w rozwoju cukrzycy” (Taylor and Francis; 2009). Analiza reakcji organizmu na obecność metali toksycznych wykazała destruktywny wpływ arsenu, kadmu, rtęci, niklu i ołowiu na procesy związane z rozwojem i kontrolą przebiegu cukrzycy.

Arsen

Ten wysoce toksyczny perwiastek wywołuje uodpornienie na działanie insuliny i jednocześnie podwyższa stopień oksydacji. Ten z kolei proces obniża zdolność prawidłowego metabolizmu glukozy, przez co uodpornienie komórek na insulinę wzrasta proporcjonalnie. Obecność arsenu w organizmie burzy też mineralną i przy okazji hormonalną homeostazę, co naukowcy uznali za kolejny z powodów rozwoju cukrzycy.

Kadm

Uniemożliwia uwolnienie się insuliny, niszcząc jednocześnie jej receptory. Wykazuje też zdolność burzenia procesów metabolizmu glukozy. Potrafi wywołać hiperglikemię, obniżyć produkcję insuliny i zwiększyć aktywność enzymów w wątrobie, biorących udział w procesie tworzenia (czyt. większych ilości) glukozy.

Rtęć

Obecność w organizmie wyjątkowo toksycznej rtęci to jedna z głównych przyczyn obecności w moczu cukru. Rtęć może wywołać cukrzycę bez potrzeby asysty innych i podobnie toksycznych metali, potrafi też zmienić raptownie poziom glukozy we krwi, zniszczyć produkujące insulinę komórki. Bliski z rodziny toksycznych metali ołów, potrafi uczynić dokładnie to samo co rtęć.

Nikiel

Podobne do powyższych efekty może wywołać też nikiel. Ich natężenie jest tym większe im dostępność do antagonistów niklu i innych metali ciężkich (np. cynku, molibdenu, magnezu, wanadu) jest zaniżona lub żadna, bo i tak nierzadko się zdarza. Nikiel uniemożliwia wprowadzenie do komórek glukozy, jak również niszczy mechanizm regulujący poziom glukozy we krwi.

Działania niezbędne w kontroli cukrzycy – EHA

Tego typu obserwacje nakazują osobie chorej z powodu cukrzycy zapytać: jakie jest moje obciążenie metalami ciężkimi? Jaki jest mój stan zaopatrzenia w minerały, które mają mnie chronić przed działaniem tych ciężkich? Czy ja również należę do grupy 90% ludzi z mineralnymi zaburzeniami?

Celem każdego lekarza i dietetyka jest przejęcie kontroli nad poziomem cukru we krwi oraz jego stabilizacją w komórkach. Twoja rola jest tu niezwykle istotna, albowiem to od Ciebie zależy rzetelność wypełnienia zaleceń i wskazań.

Od czego należałoby zacząć?

Niezależnie od dotychczasowych działań, podobnie lub bardziej istotnym jest sprawdzić rozmiar obciążeń metalami ciężkimi oraz dostępność do tych minerałów, które biorą udział w normalizacji procesów związanych z cukrzycą. Nieznajomość własnego w tym aspekcie statusu może okazać się poważną przeszkodą na drodze przejęcia nad chorobą pełnej kontroli lub jej remisji.

Analiza Pierwiastkowa Włosa (EHA)

Dlaczego EHA, a nie np. badanie moczu lub krwi? Jest wiele powodów, wśród których tym najważniejszym jest rzetelność odczytu. Testy krwi są w wielu przypadkach bezcenne. Problem w tym, że ich wyniki oddają wyłącznie obraz w danym momencie i nie przekazują tego, co dzieje się w organizmie na przestrzeni czasu i poziomie komórek. Krew bowiem jest tylko nośnikiem substancji (np. witamin, minerałów, glukozy, hormonów, itp.), natomiast komórki ich finalnym odbiorcą. I mimo, że test określający poziom glukozy we krwi można uznać jako przydatny, to jednak nie daje on odpowiedzi na podstawowe pytania: co jest powodem jej zmiennych odczytów lub obecności w moczu? Dlaczego krążąca we krwi insulina, nie jest w stanie wprowadzić jej do komórek? Na te pytania odpowiedzią może być ocena poziomu „dobrych” i „złych” minerałów na poziomie komórek.

Jak określić ich status?

Pamiętasz? Krew jest wyłącznie nośnikiem pierwiastków, natomiast komórki odbiorcami. Zatem analiza „dobrych” i „złych” minerałów we włosach jest sugerowanym badaniem, ponieważ minerały, których jest w organizmie zbyt wiele i są przeszkodą, organizm transportuje (wydala) do włosów. z kolei te, których ma niedobory (nieodpowiednie odżywianie i/lub suplementacja) są obecne we włosach w ilości śladowej lub poniżej normy.

Ten prosty mechanizm został wykorzystany przez najwybitniejszych lekarzy i biochemików Ameryki z myślą o lekarzach, dietetykach i ich pacjentach. Dając im narzędzie, jakim jest EHA, umożliwili im wgląd do wnętrza komórek, czyli tam, gdzie zaczyna się choroba i kończy się zdrowie. Dzięki spektrografii i EHA nie tylko cukrzycy mogą dziś dokładnie sprawdzić stopień toksycznego obciążenia organizmu, co pozwala na indywidualny dobór odpowiedniej do potrzeb suplementacji*, czy określić własne metaboliczne predyspozycje, na bazie których, powinny być ustalane programy żywienia

Cukrzyca nie jest wyrokiem. Cukrzyca, tak jak i inne choroby, też ma swoje przyczyny, które należy określić i bezwzględnie usunąć.

* Zgodnie z przekazem („Physicians Reference Book”- USA) suplementy składników odżywczych w formie płynnej (izotonicznej) przyswajalne są w ok. 95% (już w jamie ustnej). Natomiast ich formy stałe, tabletkowe od 5 do 18%.

Opracował: dietetyk, konsultant, propagator medycyny ekologicznej, autor indywidualnej interpretacji wyniku EHA oraz książek z zakresu przyczynowego leczenia („Od lekarza do grabarza”, „Ekomedycyna”, „Zdrowa kobieta to zdrowa rodzina”), specjalista z zakresu nieinwazyjnego oczyszczania i stymulacji układu limfatycznego Jerzy Maslanky współpracujący z laboratorium Lifeline Diag.