Obchodní podmínky internetového Lifelinediag.eu

Výklad pojmů:

 1. Prodávající – Lifeline Diag, se sídlem Katowice, adresa: ul. Lubiny 10c, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bielsko-Biała, s číslem KRS 0000421962, IČO 242951067, DIČ 5482659963, e-mailová adresa: info@lifelinediag.eu Korespondenční adresa: Lifeline Diag, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín (dále jen jako „Prodávající“).
 2. Zákazník – právnická osoba či fyzická osoba, která podává nebo chce podat objednávku nebo využívá ostatních služeb Internetového Obchodu, přičemž fyzická osoba musí být starší 13 let. Pokud fyzická osoba nedovršila 18 let, pro registraci v Obchodě a k uzavření kupní smlouvy je nutný souhlas jejího zákonného zástupce (dále jen jako „Zákazník“).
 3. Internetový obchod / Obchod – internetový servis přístupný na adrese lifelinediag.eu provozovaný Prodávajícím, prostřednictvím kterého Zákazník může od Prodávajícího koupit Zboží a Služby (dále jen jako „Internetový obchod“ nebo „Obchod“).
 4. Zboží – movité věci, prezentované v Internetovém Obchodě, které mohou být předmětem kupní smlouvy (dále jen jako „Zboží“).
 5. Služby – služby poskytované podávajícím.
 6. Registrační formulář – služba dostupná na internetových stránkách Obchodu, prostřednictvím kterého Zákazník po uvedení osobních údajů vytvoří účet, který slouží k nákupu Zboží v Obchodě (dále jen jako „Registrační formulář“).
 7. Objednávkový formulář – služba dostupná na internetových stránkách Obchodu, prostřednictvím kterého Zákazník, který nemá vytvořený účet, může koupit v Obchodě Zboží (dále jen jako „Objednávkový formulář“).
 8. Obchodní podmínky – tyto Obchodní Podmínky Internetového Obchodu (dále jen jako „Obchodní podmínky“).

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky určují pravidla pro uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Zákazníky, uzavíraných prostřednictvím komunikace na dálku, jakož i podmínky využívání Internetového obchodu Zákazníky.
 2. Obchodní podmínky jsou určeny všem Zákazníkům Internetového obchodu. Obchodní podmínky jsou dostupné pro Zákazníky zdarma na internetových stránkách Internetového obchodu. Zákazník se zavazuje dodržovat všechna ustanovení Obchodních podmínek. Prodej se řídí aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek, tzn. Obchodních podmínek platných ve chvíli zaslání objednávky akceptované Zákazníkem. Pro využívání služeb dostupných v Internetovém obchodě je nutný počítačový systém umožňující prohlížení Internetu, emailová schránka a prohlížeč internetových stránek umožňující prohlížení www stránek www.lifelinediag.eu. Doporučujeme používání jednoho z následujících prohlížečů se zapnutou funkcí „cookies“ (obsluha souborů cookies):
  • Internet Explorer 5.0 nebo vyšší verze;
  • Netscape 7.0 nebo vyšší verze;
  • Mozilla 1.3 nebo vyšší verze;
  • Google Chrome;
  • Safari;
 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná v rozhraní www Obchodu je informativního charakteru a jedná se pouze o výzvu k podání nabídky, nikoliv však o nabídku ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Občanský zákoník“). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
 2. Informace o ceně uvedená na stránkách Internetového obchodu je závazná od chvíle, kdy Zákazník obdrží e-mailovou zprávu s potvrzením přijetí objednávky. Po doručení potvrzení přijetí objednávky se cena již nebude měnit bez ohledu na změnu cen v Obchodě, které se mohou objevit u jednotlivého Zboží.
 3. Fotky Zboží uveřejněné na stránkách Internetového obchodu jsou pouze informativního charakteru a slouží k prezentaci konkrétních uvedených modelů.
 4. Zákazníci mají možnost koupit Zboží v Internetovém obchodě nezávisle na tom, zda provedli Registraci vyplněním Registračního formuláře a založením profilu.
 5. Podmínkou řádného odeslání objednávky je uvedení přesných a pravdivých adresních údajů Zákazníkem uvedených v Objednávkovém formuláři nebo Registračním formuláři, jako i uvedení telefonního čísla nebo e-mailové adresy, prostřednictvím které bude možný kontakt Prodávajícího se Zákazníkem.

II. Rozsah pravidel a podmínek využívání Internetového obchodu

 1. Podmínkou využívání služeb Internetové obchodu je seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a jejich akceptace. Podáním objednávky Zákazník akceptuje obsah Obchodních podmínek.
 2. Informace uvedené v Registračním formuláři a v Objednávkovém formuláři musí být pravdivé a aktuální. V případě uvedení nepravdivých nebo neaktuálních informací, zejména osobních údajů Zákazníka, nemá Prodávající povinnost realizovat Objednávku.
 3. Prodávající podnikne takové technické a organizační kroky, které zamezí třetím osobám zpřístupnění nebo modifikaci osobních údajů poskytnutých Zákazníkem při registraci a odesílání objednávek.
 4. Zákazník se zavazuje zejména:
  1. využívat služeb nabízených Prodávajícím způsobem, který nebude narušovat fungování Internetového obchodu, zejména použitím určitého programu nebo zařízení;
  2. nejednat takovým způsobem, aby nabyl důvěrné informace, kterými disponuje Prodávající;
  3. využívat služby nabízené Prodávajícím způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, ujednáními Obchodních podmínek, a obecně přijatými zvyklostmi;
  4. využívat služby nabízené Prodávajícím způsobem, který neobtěžuje ostatní Zákazníky ani Prodávajícího a respektovat jejich práva (včetně práva na soukromí);
  5. využívat veškerý obsah zveřejněný na internetových stránkách Obchodu pouze pro své vlastní osobní účely.
 1. V případě uvedení nepravdivých informací v Registračním formuláři a Objednávkovém formuláři, nebo v případě zjištění porušení povinností uvedených výše v článku 4. může Prodávající odebrat Zákazníkovi právo používat Internetový obchod. Zákazník, kterému bylo odebráno právo využívání služeb Internetového obchodu, se nemůže znovu registrovat bez dřívějšího souhlasu Prodávajícího.
 2. Řádné podání objednávky je možné pouze v případě, že se Zboží vybrané Zákazníkem nachází ve skladu Prodávajícího. Informace o dostupnosti je uvedená na internetové podstránce konkrétního Zboží. V případě, že objednané Zboží není dostupné, Zákazník bude neprodleně o této skutečnosti informován a má možnost podle svého uvážení objednávku zcela nebo zčásti změnit nebo zrušit. O nedostupnosti zboží Zákazník obdrží informaci elektronickou cestou na adresu uvedenou při objednávce. V případě zrušení objednávky Zboží, které nemůže být dodáno a za nějž Zákazník zaplatil, bude Prodávajícím neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne informování Zákazníka o zrušení objednávky, vrácená.

III. Objednávky

 1. Objednávka Zboží dostupného v Internetovém obchodě se podává prostřednictvím webové aplikace (e-shopu) dostupného na stránkách prodávajícího: www.lifelinediag.eu.
 2. Podání objednávky prostřednictvím e-shopu je možné 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Objednávka podána v pracovní dny po 13:00, v soboty, neděle a svátky, bude realizována nejdříve následující pracovní den. Zásilky jsou Zákazníkům odesílány v pracovní dny do 13:00.
 3. Po vstupu do internetového obchodu si zákazník bude moci vybrat jakýkoliv druh zboží dostupného v internetovém obchodě. Zákazník provede výběr označením vybraného produktu a vyplněním objednávkového formuláře. Po rozhodnutí o koupi vybraného produktu musíte objednávku ještě potvrdit.
 4. Aby bylo možné odeslat objednávku prostřednictvím internetového obchodu, je nutné poskytnout nezbytné osobní údaje pomocí objednávkového formuláře.
 5. Objednávka, o které existují jakékoli pochybnosti, bude ověřena službou online obchodu. O kontrole své objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem. Pokud zákazník obsah zkoumané objednávky nepotvrdí, bude objednávka zrušena.
 6. Přijetí a zahájení každé zadané objednávky v internetovém obchodě je potvrzeno zasláním informace zákazníkovi ve formě e-mailu na adresu uvedenou zákazníkem v objednávkovém formuláři.
 7. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje (zaškrtnutím příslušného políčka na e-shopu) fakt, že si přečetl Obchodní podmínky a přijímá jejich ustanovení. Objednávky zadané prostřednictvím internetového obchodu jsou realizované pouze na území České republiky.

 

IV. Platební podmínky a ceny

 1. Všechny ceny Zboží, uvedené na internetových stránkách Obchodu jsou:
  1. v českých korunách;
  2. včetně DPH;
  3. neobsahují náklady na dopravu, o kterých bude Zákazník informován před podáním objednávky.
 2. Zákazník má povinnost uhradit platbu za objednané Zboží bezhotovostně prostřednictvím internetového platebního systému PayPal a PayU. Při tomto způsobu platby bude Zákazník přesměrovaný na platební bránu PayPal nebo PauU, kde bude moci bezpečně uskutečnit úhradu ceny Zboží.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny cen Zboží, provádět a odvolávat slevové akce a výprodeje nebo je měnit. Toto oprávnění nemá vliv na cenu Zboží pro objednávky odeslané před dnem účinnosti změn cen, podmínek slevových akcí nebo výprodejů.
 4. Slevy v Internetovém obchodě se neslučují, pokud pravidla akce neurčují jinak.

 

V. Realizace objednávek

 1. Poté, co Zákazník obdrží potvrzení přijetí nabídky, začíná proces realizace objednávky.
 2. Orientační termín dodání Zboží je od 7 do 10 pracovních dnů.
 3. Náklady na dodání (zaslání) Zboží hradí Zákazník a jsou připočteny k hodnotě objednávky. Tyto náklady jsou Zákazníkovi sděleny před podáním objednávky. Výše těchto nákladů může záviset na způsobu dopravy zvolené Zákazníkem.
 4. Zboží je dodáváno na adresu na území České republiky, uvedenou při objednávce. Předpokládána doba dodání Zboží dopravcem je 10 pracovní dny od odeslání Zboží.
 5. Maximální doba realizace objednávky je 30 dnů, po této lhůtě je Zákazník oprávněn objednávku zrušit zasláním písemného prohlášení Prodávajícímu. V takovém případě Prodávající neprodleně vrátí Zákazníkovi veškeré uhrazené částky, včetně případných nákladů na dodání Zboží.
 6. Objednávky jsou realizovány v pořadí, v jakém je Prodávající obdržel, až do vyprodání zásob.
 7. Ke každé zásilce bude připojen doklad o nákupu (faktura/daňový doklad nebo pokladní účtenka). V případě, kdy Zákazník je plátcem DPH a chce dostat fakturu, musí o tom Prodávajícího informovat.

 

VI. Oprávnění k odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Výše uvedené oprávnění může Zákazník využit tak, že pošle písemné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy na adresu: e-sklep Lifeline Diag Karvinská 1897,737 01 Český Těšín (info@lifeinediag.eu).
 3. K dodržení této lhůty stačí, aby Zákazník zaslal Prodávajícímu informaci týkající se využití práva k odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.
 4. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení budou Zákazníkovi vráceny uhrazené platby včetně nákladů na doručení Zboží. To, co Strany plnily, má být vráceno v nezměněném stavu. Zákazník je zodpovědný za snížení hodnoty Zboží, které je důsledkem jeho používání způsobem překračujícím mez nutnou ke zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti Zboží.
 6. Vrácení vzájemných plnění musí být uskutečněno bez prodlení, ne později než ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemného prohlášení Zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu.
 7. Zboží vrácené Zákazníkem musí být vhodným způsobem zabaleno tak, aby bránilo poškození po dobu dopravy, a pokud je to možné, Zboží by mělo být zabaleno v původním balení. Zboží musí být vráceno včetně dokladu o prodeji (účtenka nebo faktura).
 8. Přímé náklady na vrácení Zboží, tzn. náklady na balení a zaslání Zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy uzavřené na dálku hradí Zákazník.

VII. Vady zboží a reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 4. V případě využití práva na reklamaci je možné vyplnit reklamační formulář a společně s reklamovaným Zbožím jej zaslat, v rámci možností i s dokladem o prodeji (účtenkou nebo fakturou), na adresu: e-sklep Lifeline Diag, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín (info@lifelinediag.eu). V reklamačním formuláři Zákazník uvede mimo jiné i preferovaný způsob vyřízení reklamace.
 5. Prodávající potvrdí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zásilky Prodávajícímu.
 6. V případě vyřízení reklamace ve prospěch Zákazníka hradí náklady na výměnu nebo opravu Zboží Prodávající.
 7. Spotřebitel může využít mimosoudní způsoby vyřízení reklamace a domáhání se svých práv. Pokud chce vyřešit spor týkající se internetového nákupu smírčí cestou, může podat stížnost např. prostřednictvím unijního internetového portálu ODR, přístupného na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Osobní údaje

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
 5. Zpracováním Osobních údajů Zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.
 6. Nezvolí-li jinou možnost, Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka.
 7. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o koupi zboží se řídí právem České Republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách, pro registrovaného Zákazníka okamžikem jejich akceptace při přihlášení do Internetového obchodu. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn.
 4. Platné Obchodní podmínky jsou zveřejňovány na stránkách Internetového Obchodu takovým způsobem, který umožňuje získávání, zapisování a editaci obsahu Obchodních podmínek pomoci teleinformačního systému, který používá Zákazník, tzn. ve formátu PDF.
 5. Prodávající neodpovídá za blokování správci e-mailových serverů, které zpracovávají emailové zprávy Zákazníka zasílané Prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, ani za odstraňování či blokování programů instalovaných na počítači používaném Zákazníkem.
 6. Prodávající neodpovídá za transakce provedené neoprávněnými třetími osobami, které získaly přístup k účtu Zákazníka v Obchodě v důsledku ztráty nebo předání přístupových hesel Zákazníkem.
 7. V případě vzniku sporu mezi Stranami, má Zákazník možnost využít mimosoudní způsob řešení reklamací a uplatňování nároků, a to zejména dle Pravidel České obchodní inspekce pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.