Co to je EHA?

Elementární analýza vlasu je osvědčená a účinná metoda diagnostikování vašeho zdravotního stavu a zdraví vašich blízkých. Na základě množství 29 prvků určuje výsledek tohoto vyšetření narušení rovnováhy organismu a přeměny prvků a jejich vzájemné rovnováhy lépe, než v případě jiných metod.

Co se dozvíte díky výsledkům EHA?

Výsledky elementární analýzy vlasu vám přinesou informace nejen o koncentracích výživných a toxických prvků ve vašem organismu, ale také o jejich vzájemných poměrech. Prvky totiž mohou vzájemně spolupracovat nebo si navzájem konkurovat. Přebytek nebo nedostatek jednoho prvku tak působí na změnu obsahu jiných. Na základě poměrů mezi prvky lze zhodnotit metabolickou aktivitu a správnost fyziologických procesů. Změny obsahu poměru prvků se odrážejí na fungování podsystémů organismu, jako je např. nervová, trávící a hormonální soustava. Na základě výsledku EHA lze definovat změny ve fungování těchto podsystémů. Výsledek elementární analýzy vlasu umožňuje zhodnotit úroveň zachování rovnováhy, která může vést ve svém důsledku i k mnoha různým onemocněním..

Prohlédněte si ukázkový výsledek vyšetření

Proč EHA a ne vyšetření moči nebo krve?

Vyšetření EHA poskytuje nejvíce spolehlivý výsledek obsahu minerálů v organismu, protože výsledek tohoto testu definuje narušení rovnováhy organismu a přeměny prvků a jejich vzájemných vztahů mnohem přesněji než vyšetření krve nebo moči. Existuje mnoho důvodů, proč se vyplatí zvolit právě EHA. Mezi nimi je jedním z nejdůležitějších spolehlivost výsledku. Krevní testy jsou v mnoha případech bezcenné. Problém spočívá v tom, že výsledek reprodukuje výhradně obraz platný pro daný okamžik a nezachycuje to, co se děje v organismu v průběhu času a na buněčné úrovni. Krev je totiž pouhým nosičem látek (např. vitaminu, minerálů, glukózy, hormonů apod.), zatímco buňky jsou jejich konečný příjemce. A přesto, že test určující hladinu glukózy v krvi můžeme uznat za užitečný, neposkytuje odpovědi na základní otázky: co je příčinou proměnlivých hodnot nebo přítomnosti v moči? Proč není insulin kolující v krvi schopen transportovat ji do buněk? Na tyto otázky může odpověď přinést hodnocení hladiny „dobrých“ a „zlých“ minerálů na buněčné úrovni. Určení obsahu prvků s pomocí vyšetření krve neuvádí jejich množství v celém organismu. V krvi totiž fungují mechanismy, které vyrovnávají množství prvků v séru na účet jejich zásob v tkáních. Znamená to, že i přes zdánlivě správné koncentrace prvků v krvi, může být jejich obsah v organismu nedostatečný. Jinak je tomu u vyšetření elementární analýzy vlasů, které představuje faktický kvantitativní stav prvků v organismu a poskytuje tak mnohem spolehlivější obraz jejich přebytků a nedostatků.

Pro koho je EHA?

Elementární analýza vlasů je nejlepší diagnostikou pro všechny:

 • kteří se starají o své zdraví a chtějí si ho zachovat,
 • kteří žijí a pracují v napětí a ve stresu,
 • po vyléčených onemocněních za účelem urychlení regenerace,
 • kteří se rekreačně a profesionálně věnují sportu,
 • kteří užívají doplňky stravy za účelem nápravy neuspokojených výživových potřeb,
 • děti, těhotné a kojící ženy.

Jak se může změnit Váš život
po uplatnění doporučení EHA?

 • Pocítíte náhlé proudění energie
 • Budete moci efektivně kontrolovat tělesnou hmotnost
 • Zlepší se vaše psychická a fyzická kondice
 • Odstraníte nezdravé chutě
 • Darujete si šanci zpomalit procesy stárnutí
 • Zvýšíte svou imunologickou odolnost
 • Odstraníte problémy s trávením