Jak provést analýzu prvků ve vlasech a jak si vybrat laboratoř?

Analýzou prvků ve vlasech se dnes zabývá již mnoho laboratoří na světě. Tato metoda se pro klinické využití začala používat v 80. letech 20. století v USA. Dnes tam funguje několik laboratoří. Stejně tak v Evropě existuje několik laboratoří, které se analýzou prvků ve vlasech zabývají.

Jak si vybrat laboratoř?

Výběr laboratoře je velmi důležitý. Ne proto, že by některé laboratoře prováděly analýzu technicky špatně. Většina laboratoří pracuje se stejnými přístroji, většinou od stejného výrobce.
Používá se absorpční spektrofotometrie, stanovují se jednotlivé koncentrace prvků. Potom vypočítáme poměry mezi některými prvky a na základě těchto poměrů hodnotíme biochemické tendence a trendy v organismu.
A na podkladě těchto výsledků doporučujeme způsob stravování, suplementaci doplňky stravy a některé laboratoře také doporučují, jak se správně vyrovnávat se stresem.
Většina laboratoří má dnes počítačově zpracováno určité doporučení, je to zautomatizováno. Provede se vyšetření vlasů, na základě koncentrací prvků počítačový program vypočte poměry mezi prvky, vyhodnotí tendence a napíše patřičná doporučení.
Pro mě osobně je velmi důležité, abychom k takovému vyšetření přistupovali klinicky – aby se na výsledky vyšetření podíval také lékař.
Je to podobné, jako když si necháte provést laboratorní vyšetření krve. Pokud výsledky jsou normální, pak je vše v pořádku a nepotřebujete žádnou konzultaci lékaře. Jakmile se objeví nějaká patologie, nějaká nenormálnost, pak by už výsledky měl vidět nějaký lékař, který by vám měl na základě výsledků doporučit další postup. Podle toho, co budeme vyšetřovat, co v krvi hledáme, podle toho se obrátíte na patřičného odborníka ke zhodnocení – internistu, hematologa, imunologa, hepatologa, alergologa…
Jestliže máme provedeno vyšetření, které se nazývá analýza prvků ve vlasech, pak by ho měl zhodnotit lékař, který je v této metodě proškolen.
Některé laboratoře, které analýzu prvků ve vlasech provádějí, mají proškolené své konzultující lékaře a doporučují klientům, aby se obraceli na tyto proškolené lékaře. Já doporučuji, abyste si vybrali laboratoř, která má spolupracující proškolené lékaře, a potom si jednoho z nich vybrali a výsledky analýzy zkonzultovali.

Proč to tak doporučuji?

Více než 15 let se zabývám analýzou prvků ve vlasech. Když někteří mí klienti přišli se svými výsledky analýzy prvků ve vlasech nejdříve za svým ošetřujícím lékařem, pak jím mnohdy řekl, že tomu nevěří a že jsou to vyhozené peníze. Tito lékaři dosud o analýze prvků ve vlasech neslyšeli, nebyli v ní proškoleni a nedokázali přiznat, že tomu nerozumí.
Je podobné, jako kdybyste mu přinesli obrázky nukleární magnetické resonance, on v této metod nebyl proškolen, podíval se na obrázky a řekl vám: „Kolik jste za to vyhodili peněz? Já tam nic nevidím a to znamená, že ten výsledek je zbytečný.“ Ale tento závěr není správný – jenom on nebyl proškolen v této metodě.
Takže pokud si necháte provést analýzu prvků ve vlasech a dostanete výsledek, nestačí jen zhodnocení počítačem, ale nechejte si ho zhodnotit a vysvětlit odborníkem. Lékař může také posoudit a dát do souladu s výsledky analýzy i váš klinický stav, vaše potíže a současnou léčbu, které jste třeba ani nenapsali do dotazníku.
Proškolení lékaři jsou jeden z hlavních faktorů, na základě kterých doporučuji výběr laboratoře.
Spolupracuji s laboratoří LifelineDiag, která proškoluje lékaře a jejíž zájmem je, aby bylo proškoleno co nejvíce konzultantů, na které by se mohly vyšetřené osoby obrátit, abyste si mohli svého konzultanta vybrat.

Zvol si nejlepší balíček pro sebe

Jak analýzu prvků ve vlasech provést?

  • Na stránkách laboratoře LifelineDiag si objednáte analýzu prvků ve vlasech. Dostanete podrobný návod, jak to udělat.
  • Vyplníte dotazník a potom odeberete vzorek vlasů a vložíte ho do přiloženého sáčku.
  • Vlasy odstříháváme v týlní oblasti těsně u kůže, od místa ustřižení oddělíme 1,5-2 cm vlasů a zbytek zahodíme.
  • Činnost opakujeme tak dlouho, dokud množství odstřižených vlasů není 300-400 mg, což objemově odpovídá 1 rovné polévkové lžíci. Potřebujeme totiž určité minimální množství vlasů, abychom byli schopni stanovit dostatečně přesně všechny stopové prvky, které ve vlasech jsou.
  • Vlasy předané k vyšetření by neměly být barvené. Každá barva obsahuje totiž nějaké prvky (stopové prvky nebo i těžké kovy) a dochází tak k výraznému zkreslení výsledků analýzy. Mnohdy bychom tak dostaly spíše analýzu prvků v barvě a ne ve vlasech.
  • V případě barvených vlasů je nutné vyčkat přibližně 1 až 3 měsíce a odebrat jako vzorek vzniklý odrost. Také lze odebrat jako vzorek pubické ochlupení nebo chlupy na hrudi.
  • Odebraný vzorek spolu s vyplněným dotazníkem odešlete do laboratoře, použijte k tomu připojenou zpětnou obálku. Na v dotazníku uvedenou e-mailovou adresu obdržíte potvrzení o tom, že vzorek vlasů dorazil.
  • Čekací doba na výsledek se pohybuje od 3 do 4 týdnů. Po této době obdržíte na v dotazníku uvedené číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu kód pro online převzetí výsledků. Pokud jste si objednali tištěnou verzi, obdržíte výsledek analýzy prvků ve vlasech také v papírové podobě na v dotazníku uvedenou kontaktní adresu.

Jak často analýzu prvků ve vlasech provádět?

K přesnému stanovení vlastních trendů vyšetření opakujte co 6-12 měsíců.
Podle mých zkušeností doporučuji provést kontrolní analýzu prvků ve vlasech u osob, které si ji nechaly udělat z preventivních důvodů, po 12 měsících, někdy stačí až za dva roky.
V případě chronických nemocí je vhodná kontrolní analýza za 6-12 měsíců.
U sportovců může být provedení analýzy prvků ve vlasech častější, abychom zjistili, co zrovna jeho organismus vyžaduje. Pokud je třeba mimo formu, jsme schopni zjistit, které prvky chybí nebo jsou nadbytečné.
Například jsme prováděli analýzu prvků ve vlasech u jedné špičkové české sportovkyně, která měla sezónu poněkud horší, než byla ta předchozí. V analýze prvků ve vlasech jsme zjistili překvapivě velké množství olova. Nevím, jak se do organismu dostalo, ale pokud jsme určitou suplementací dostali olovo z organismu, forma se jí vrátila a v následující sezóně dosahovala špičkových výsledků.