EAV u dítěte – proč se vyplatí provést

Rozhovor s Lucynou Adamus, pediatričkou

Kdy je provedení elementární analýzy vlasů u dítěte nezbytné?

L.A.: Pokud si jsme jisti, že je naše dítě zdravé, není provedení elementární analýzy vlasu nezbytné. Bohužel z pediatrického úhlu pohledu se to příliš často nestává. Pokusme se na své zlatíčko podívat rodičovským pohledem plným lásky, ale poněkud kriticky. Co může vyvolat naše pochybnosti? Obecně je zdravé, ale pomalu roste nebo má malou chuť k jídlu, nebo je vybíravé a jí jen některé potraviny, mívá bolesti břicha a plynatost. Možná má slabé vlasy, suchou kůži nebo ekzém, černé tečky, akné? Ne, nic z těchto věcí? To je dobře. A jak se mu vede ve školce nebo v škole? Možná se vyskytují připomínky, že je „natvrdlé“, toulají se mu myšlenky, má problémy se soustředěním nebo že nestačí učitelce nebo vrstevníkům. Nebo dokonce vytváří problémy, protože je náladové, plačtivé, výbušné nebo dokonce agresivní. Samozřejmě existuje řada okolností, které to vysvětlují, ale možná by bylo dobré se na to podívat?

Pokud si jsme jisti, že je naše dítě zdravé, není provedení elementární analýzy vlasu nezbytné. Bohužel z pediatrického úhlu pohledu se to příliš často nestává.

Jak nám s tím má pomoci EAV?

L.A.: Když je dítě nemocné, obzvláště „náhle“ nebo chronicky, nepochybujeme, že je s tím zapotřebí něco udělat. Posloucháme rady lékaře v ordinaci, často také specialisty, radíme se se „známým“ lékařem nebo se sami snažíme prohloubit své znalosti a hledáme na internetu. Přesto často nejsme s výsledky spokojeni. Naše dítě stoná i nadále. Pak můžeme k elementární analýze vlasu přistoupit jako k dalšímu diagnostickému vyšetření.

Co nám o zdraví našeho dítěte poví výsledek EAV?

L.A.: Elementární analýza vlasů ukáže, jestli došlo k otravě toxickými kovy, jestli se nevyskytl nedostatek některých prvků, jak pracují nervová a hormonální soustava, jestli došlo k překyselení organismu nebo přetížení stresem. To jsou velmi cenné informace.

V čem spočívá převaha EAV nad jinými vyšetřeními?

L.A.: Elementární analýza vlasů není vyšetření podobné morfologii, ESR, hladiny sodíku nebo glukózy v krvi, které odrážejí situaci přesně v okamžiku odběru krve pro vyšetření. EAV ukazuje stav regulace organismu v delší časové perspektivě. Akutní nemoci nemají na výsledek vyšetření větší vliv. Důležité jsou poruchy trvající po měsíce nebo léta. Proto se nevyplatí říkat: „on to tak má odjakživa, nedá se nic dělat, je to pro něj normální”. Může se ukázat, že se dají napravit poruchy trvající i po několik let. Obzvláště v případě dětí bychom neměli s vyšetřeními otálet, protože rostou, tvoří se jejich tkáně a orgány, zkrátka se utváří jejich organismus, který budou „používat“ po celý svůj dospělý život.

Jaké problémy můžeme zhodnotit díky analýze vlasů u dětí?

L.A.: Oproti veřejnému mínění se u dětí často setkáváme s nedostatkem železa, hořčíku, křemíku, jódu. Stejně často se v jejich organismech hromadí toxické prvky, jako je olovo, kadmium, hliník nebo rtuť.

Odkud se v mladém těle berou toxické látky?

L.A.: Příčiny jsou různé, ale chtěla bych upozornit na jednu, která je jedním z nejčastějších důvodů otravy kadmiem u dětí, tedy na pasivní kouření. Nejednou se může jednat o jedinou příčinu onemocnění dítěte.

S jakými dalšími problémy máme u dětí co do činění?

L.A.: Faktorem, který rodiče nedostatečně doceňují, je chronický stres. Někdy se mylně předpokládá, že dítě nerozumí, nebo že snadno zapomíná. Mnoho dětí je po léta vystavena silným stresům, protože mají strach o zdraví některého z rodičů nebo jiných členů rodiny (dítě do rodiny počítá také domácí zvířátka), nebo žijí v patologické rodině, v níž je stres na denní pořádku, případně se silně trápí konflikty s kamarády nebo školními problémy. Sami rodiče, často v dobré víře, mohou dítě nadměrně stresovat návalem mimoškolních aktivit, přenášením profesní rivality už na hřiště ve školce nebo nevážením si babičky nebo dědečka, zatímco pro dítě to jsou milované osoby. Dalším důležitým faktorem pro rozvoj dítěte je samozřejmě správný jídelníček. Současné výzkumy populace v prosperujících zemích ukazují, že je značné procento dětí podvyživené. Je to paradox. Rodiče nedoceňují kvalitu jídla. Stává se, že je dítě překrmené, dokonce obézní, a zároveň z kvalitativního hlediska podvyživené. Navíc dětem nejčastěji servírované potraviny, jako jsou sladkosti, sušenky, ovocné šťávy z lahve nebo z tetrapaku, oblíbené sycené nápoje plné cukru, zmrzliny, chipsy, hranolky, mléko z krabice, barevné želé a žvýkačky, lízátka… všechny silně překyselují organismus. Z tohoto důvodu nejen vzniká zubní kaz, ale také se zintenzivňují alergie, náchylnost k mykózám, infekcím všeho druhu, úzkostem a změnám nálad, podráždění, kolísání chuti k jídlu, kožním změnám. Rovněž se narušuje metabolismus, hormonální fungování a také se nepříznivě mění hospodaření s minerály a vitaminy.

EAV je pro děti dokonalým řešením. Zvláště pro ty hyperaktivní.
Často se ukazuje, že výchovné problémy mizí,
když si neukázněný žák doplní nedostatek hořčíku

Vyplatí se tedy provést elementární analýzu vlasu u našeho dítěte?

L.A.: Rozhodně. Jedná se o preventivní vyšetření, které by měl pravidelně absolvovat každý. A při alergiích, lupence, vitiligo, častých infekcích, vracejících se průjmech, obezitě, problémech s dospíváním všeho druhu, včetně poruch nálad, je obzvláště důležité. Elementární analýza vlasu umožní individuálně zhodnotit druh poruchy a nejednou také pochopit, v čem spočívá problém. Zhodnotit, jak dosáhnout stavu vnitřní rovnováhy organismu a tím i stavu zdraví. A to vše pro dobro našeho dítěte.

Lucyna Adamus
Pediatrička a rodinná lékařka, která své pacienty léčí ve státním zařízení i v soukromé ordinaci, v níž úspěšně uplatňuje především homeopatickou metodu. Po léta se zajímám také o jiné alopatické metody.