Co zjistíte o svém zdraví z výsledku EAV?

Co zjistíte o svém zdraví z výsledku EAV?

Zjistíte:

 • jaká je koncentrace nutričních a toxických prvků ve vašem organismu
 • jak se formují proporce nejdůležitějších párových prvků
 • jestli je v pořádku vaše štítná žláza
 • jaký jste metabolický typ a jak by měl vypadat váš jídelníček

Výsledek deficitu minerálů
a zatížení těžkými kovy cukrovka

Cukrovka – zákeřná a nebezpečná nemoc miliónů lidí, kteří si neuvědomují, že ji mají.
Je pátá v pořadí úmrtnosti a jednou z hlavních příčin nemocí kardiovaskulárního systému, ledvin a očí (včetně ztráty zraku a krvácení oční bulvy), poškození nervového systému, mozkových mrtvic, ztráty sluchu, obtížného hojení ran, vředů, kómatu (důsledek dehydratace), gangrény, amputace končetin.

Příčiny vzniku a projevy cukrovky

Cukrovka se může v organismu rozvíjet po dlouhá léta, aniž by o sobě dávala vědět. Mnoho lidí žije s touto nemocí a vůbec o tom neví. Proto, pokud jste u sebe zaznamenali:

 • zvýšenou žízeň + časté močení,
 • pokles hmotnosti (při normální chuti k jídlu),
 • problémy se zrakem,
 • podrážděnost, únavu a ospalost,
 • problémy intimní povahy,
 • kožní problémy (svědění, záněty, suchost),
 • mravenčení/částečnou ztrátu citu v chodidlech,

Proveďte si vyšetření elementární analýzy vlasu. To umožní důkladně tyto problémy diagnostikovat.

Důvodů onemocnění cukrovkou je mnoho. Kromě těchto nejčastěji uváděných je třeba se zaměřit na zatížení organismu těžkými kovy a absenci/nedostatek minerálů, odhalitelný díky vyšetření EHA. Mezi ostatní důvody onemocnění patří např.:

 • nedostatek pohybu,
 • obezita,
 • problémy se štítnou žlázou, játry a se slinivkou,
 • záněty organismu,
 • nadměrná konzumace cukru,
 • genetická zátěž.

Nejsou to ale jediné důvody. Kdyby tomu tak bylo, nenarostl by přeci výskyt tohoto onemocnění během posledního desetiletí až o 50%. Tím spíše, že dnešní informovanost lidí je nesrovnatelně vyšší, než tomu bylo před jedním desetiletím. Kde tedy leží jiné příčiny nárůstu výskytu onemocnění cukrovkou?

Nasměroval vás váš lékař někdy na zatížení těžkými kovy? Zmínil se, že absence nebo nedostatek specifických minerálů (čtěte správných poměrů mezi nimi) může být samovolným původcem a šiřitelem onemocnění?

Pokud tak neučinil, neznamená to, že se nemoc nerozvíjí nebo že se nerozvine v brzké budoucnosti. Vězte, že nástupu cukrovky (a jakékoliv jiné choroby) vždy předcházejí určité trendy a tendence. Pokud ji už máte, stává se eventualita, že s vámi zůstane napořád, pravděpodobnější, pokud budete ignorovat roli těžkých kovů a minerálů, které de facto iniciují a kontrolují procesy spojené s cukrovkou. Nejenom to. Iniciují a kontrolují také rozvoj těch patologií, které jsou obecně považovány za jediné důvody cukrovky.

„Neznámé“ příčiny rozvoje cukrovky

Pokud chceme porozumět vědeckému pozorování podílu těžkých kovů a minerálů, musíme si nejdříve vysvětlit úlohu, kterou plní v našem organismu. Pokud můžeme působení těžkých kovů uznat za destruktivní, u minerálů je pak spásonosné. Z jednoduchého důvodu – bez nich není možné, aby biochemické procesy probíhaly správně. Jsou totiž jejich „žhavícími svíčkami“ (katalyzátory), které se účastní např. metabolismu cukru, budování tkání, hormonů, enzymů atd. Jinými slovy, všemu, čemu říkáme život. Proto vám analýza aktuálního zásobování organismu „špatnými“ a „hodnými“ minerály může přinést odpovědi na otázku, jestli jsou standardní lékařské nebo dietetické pokyny při léčbě cukrovky dostatečné? Může se totiž ukázat, že se jedná jen o méně nebo více správnou teorii, která vám může znemožnit převzít skutečnou kontrolu nad touto ve svých následcích nebezpečnou nemocí. Zde je důvod:„Výzkum, jehož účelem bylo srovnání hladiny mikro a makroprvků u osob s cukrovkou druhého typu a u zdravých osob, ukázal, že nedostatky (specifických) minerálů a akumulace těžkých kovů sehrály v rozvoji cukrovky významnou roli“ (Taylor and Francis; 2009). Analýza reakcí organismu na přítomnost toxických kovů poukázala na destruktivní vliv arzénu, kadmia, rtuti, niklu a olova na procesy spojené s rozvojem a kontrolou průběhu cukrovky.

Arzén

Tento vysoce toxický prvek vyvolává odolnost vůči působení inzulinu a zároveň zvyšuje stupeň oxidace. Ta zase snižuje schopnost správného metabolismu glukózy, kvůli čemuž proporcionálně roste odolnost buněk vůči inzulinu. Přítomnost arzénu v organismu také narušuje minerální, a zároveň také hormonální, homeostázu, což vědci uznali za další z důvodů rozvoje cukrovky.

Kadmium

Znemožňuje uvolňování inzulinu a zároveň ničí jeho receptory. Vykazuje také schopnost narušit procesy metabolismu glukózy. Dokáže vyvolat hyperglykémii, snížit produkci inzulinu a zvýšit aktivitu enzymů v játrech, které se podílejí na procesu tvorby (myšleno větších množství) glukózy.

Rtuť a olovo

Přítomnost výjimečně toxické rtuti v organismu je jednou z hlavních příčin přítomnosti cukru v moči. Rtuť může vyvolat cukrovku, aniž by k tomu potřebovala asistenci jiných podobně toxických kovů, dokáže také prudce změnit hladinu glukózy v krvi, zničit buňky produkující inzulin. Olovo, blízký příbuzný z rodiny toxických kovů, dokáže páchat přesně to samé, co rtuť.

Nikl

Obdobné, jako výše uvedené, následky může vyvolávat také nikl. Jejich intenzita je tím větší, čím je přístup k antagonistům niklu a jiných těžkých kovů (např. zinku, molybdenu, hořčíku, vanadu) snížený, nebo dokonce žádný, protože ani k tomu nedochází nijak vzácně. Nikl znemožňuje zavádění glukózy do buněk a ničí mechanismus regulující hladinu glukózy v krvi.

vol si najlepsi balicek

Činnosti nezbytné pro kontrolu cukrovky – EHA

Pozorování tohoto typu nutí osobu trpící cukrovkou ptát se: jaké je mé zatížení těžkými kovy? V jakém stavu je mé zásobování minerály, které mě mají chránit před působením těžkých kovů? Patřím i já do skupiny 90% lidí s minerálními poruchami? Cílem každého lékaře a dietetika je převzít kontrolu nad hladinou cukru v krvi a jeho stabilizace v buňkách. Vaše role je přitom nesmírně důležitá, protože právě na vás závisí spolehlivost plnění pokynů a doporučení.

Čím začít?

Nezávisle na dosavadních činnostech je obdobně nebo ještě více důležité zkontrolovat rozměr zátěže těžkými kovy a přístup k těm minerálům, které se účastní normalizace procesů spojených s cukrovkou. Neznalost vlastního stavu v tomto ohledu se může ukázat být závažnou překážkou na cestě k převzetí plné kontroly nad touto nemocí nebo k její remisi.

Elementární analýza vlasu (EHA)

Proč EHA a ne např. vyšetření moči nebo krve? Je více důvodů, z nichž tím nejdůležitějším je spolehlivost zjištění. Krevní testy jsou v mnoha případech bezcenné. Problém spočívá v tom, že výsledek reprodukuje výhradně obraz platný pro daný okamžik a nezachycuje to, co se děje v organismu v průběhu času a na buněčné úrovni. Krev je totiž pouhým nosičem látek (např. vitamínu, minerálů, glukózy, hormonů apod.), zatímco buňky jsou jejich konečný příjemce. A přesto, že test určující hladinu glukózy v krvi můžeme uznat za užitečný, neposkytuje odpovědi na základní otázky: co je příčinou proměnlivých hodnot nebo přítomnosti v moči? Proč není insulin kolující v krvi schopen transportovat jí do buněk? Na tyto otázky může odpověď přinést hodnocení hladiny „dobrých“ a „špatných“ minerálů na buněčné úrovni.

Jak určit jejich stav?

Pamatujete si? Krev je jen nosičem prvků, buňky jejich příjemci. Proto je analýza „hodných“ a „špatných“ minerálů ve vlasech doporučeným vyšetřením, protože minerály, kterých se v organismu nachází příliš a jsou překážkou, organismus transportuje (vylučuje) do vlasů, oproti tomu ty, jichž nemá dostatek (nesprávná strava a/nebo suplementace) jsou ve vlasech přítomny ve stopovém množství nebo pod normou.
Tento jednoduchý mechanismus využili nejlepší lékaři a biochemici Ameriky s ohledem na lékaře, dietetiky a jejich pacienty. Poskytnutím nástroje, jako je EHA, jim umožnili nahlédnout dovnitř buněk, tedy tam, kde začíná nemoc a končí zdraví. Díky spektrografii a EHA si dnes mohou nejen diabetici přesně zkontrolovat stupeň toxické zátěže organismu, což umožňuje individuální výběr potřebám odpovídající suplementace,* nebo určení vlastních metabolických predisposic, na jejichž základě by měly být stanoveny nutriční programy.

Cukrovka není rozsudek. Cukrovka má, stejně jako jiné nemoci, své příčiny, které je nutné stanovit a bezpodmínečně odstranit.


* Souhlasně se sdělením („Physicians Reference Book”- USA) jsou doplňky nutričních látek v tekuté (isotonické) formě vstřebatelné z cca 95% (již v ústní dutině). Oproti tomu jejich pevné formy, v tabletách, od 5 do 18%.
Vypracoval: dietetik, konzultant, propagátor ekologické medicíny, autor individuální interpretace výsledku EHA a knih z oblasti kauzální léčby („Od lekarza do grabarza” (Od lékaře k hrobníkovi)), „Ekomedycyna” (Ekomedicína), „Zdrowa kobieta to zdrowa rodzina” (Zdravá žena rovná se zdravá rodina)), specialista na neinvazivní čištění a stimulaci lymfatického systému Jerzy Maslanky, spolupracující s laboratoří Lifeline Diag.