Wpływ zatrucia ołowiem na układ pokarmowy oraz interakcje ołowiu z wybranymi mikroelementami

Związki ołowiu są nadal jedną z najgroźniejszych trucizn. Zjawisko zatrucia tym metalem występuje głównie wskutek narażenia środowiskowego – kontakt z farbami ołowiowymi, zanieczyszczoną glebą, wodą pitną czy pyłem