Smutny rekord – nasze miasta z największym smogiem w UE

19 z 20 miast Europy najbardziej zatrutych rakotwórczym benzo(a)pirenem leży w Polsce. W smogowym raporcie Europejskiej Agencji Środowiska Polska znalazła się niechlubnej czołówce.